പ്രൊഫസർ ഡഗ് മാക്വിനി സന്ദർശിച്ചു

പ്രൊഫസർ ഡഗ് മാക്വിനി സന്ദർശിച്ചു

ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബക്കിങ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിഭാഗം തലവനും മിൽട്ടൺ കീനെസ് ആശുപത്രിയിലെ ഡേ കെയർ സർജറി വിഭാഗം സീനിയർ സർജനുമായ പ്രൊഫസർ ഡഗ് മാക്വിനി ഡോ.മൂപ്പൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സന്ദർശിച്ചു. ഡേ കെയർ സർജറിയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും…
ഡി.എം ആശ്വാസ്..

ഡി.എം ആശ്വാസ്..

ഡി.എം ആശ്വാസ് എന്ന പേരിൽ ഡോ. മൂപ്പൻസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജനറൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പെയിൻ & പാലിയേറ്റീവ് മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രസ്റ്റീ യു. ബഷീർ നിർവഹിച്ചു. വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങൾ കാരണം വേദനിക്കുന്ന രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രിയിലെ…
World TB Day

World TB Day

Aster Volunteers Wayanad commemorates World TB Day! In collaboration with the Pulmonology Dept. and BD Dept., we conducted in-house and outreach programs to raise awareness. During the in-house program, Dean…
World Kidney Day

World Kidney Day

World Kidney Day, a global healthcare event observed every 2nd Thursday in March since 2006. This day aims to unite kidney disease patients and raise awareness about the crucial role…
Women’s Day Celebration

Women’s Day Celebration

On the occasion of International Women’s Day Celebration, Aster Volunteers of Dr. Moopen’s Medical College, in association with the Community Medicine Department, organized a workshop on mobile phone usage and…